Over

Cuppen Vastgoed ontwikkelt gebieden en gebouwen om te gebruiken.

Wij ontwikkelen gebieden en gebouwen voor mensen en doen dit in opdracht van bedrijven, grondeigenaren, woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers, beleggers, schoolbesturen en gemeenten.

Wij richten ons op woningen, kantoren, scholen en bedrijfsruimten met als uitgangspunt het gebruik door mensen van het gebouw of gebied.

Een goede vastgoedontwikkeling betekent dat alle belanghebbenden een duurzame meerwaarde ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gebruiker die prettig woont, werkt of leert, de omgeving die wordt versterkt en aangevuld, een belegger of financier die voldoende rendement behaald, een architect die zijn (hand)tekening onder een gebouw plaatst.

Onder duurzaamheid verstaan wij naast een kleine ecologische voetafdruk, de toekomstbestendigheid; duurzame gebouwen zijn gebouwen die over 100 jaar ook nog gebruikt worden.

Wij ontwikkelen en adviseren vasthoudend als het moet, flexibel als het kan en altijd transparant en met plezier.